Med vår hjälp ror du smidigt iland ditt projekt

När du anlitar oss som byggledare fungerar vi som en projektledare för ditt byggprojekt. Med vår kompetens och erfarenhet  hjälper vi dig att smidigt leda produktionen och undvika onödiga misstag. Vi ser också till att du hela tiden har insyn i ekonomin och tidplanerna för projektet.

Konkret driver vi ditt projekt utan avbrott och förseningar. Vi ansvarar för budgeten och kontrollerar kontinuerligt att kostnaderna inte blir för höga.

Som byggledare håller vi också regelbundna byggmöten där vi tillsammans med entreprenörerna löser problem i projektet och ser till att allt flyter på som det ska. Vi dokumenterar alla möten noggrant så att vi kan falla tillbaks på dokumentationen om det skulle uppstå en situation där det till exempel blir diskussion om vem som har ansvar för vad.

Dessutom ansvarar vi för att göra tidplaner och se till att de följs. Det innebär att du inte behöver ägna så mycket tid åt projektet utan kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

projektgrepp3