Om Projektgrepp

Om Projektgrepp

Vi är en byggkonsult i Stockholmsområdet som hjälper våra kunder att ta kontroll över hela byggprocessen i sina projekt.

Projektgrepp AB har mer än 60 års erfarenhet som byggkonsult och projektledare, både från beställar- och entreprenadsidan. Våra kunder är framförallt stora fastighetsägare och professionella beställare, som till exempel AMF, Trophi, Hemsö mm.

När en beställare anlitar oss verkar vi oftast som deras ombud i alla frågor som rör byggprojektet. Vi har mångårig erfarenhet som projektledare och är vana att driva projekt från förstudie till färdig fastighet.
När vi inte har helhetsansvar så kan vi bistå beställaren i olika delar av projektet, till exempel:

Hur kan vi hjälpa dig?

Behöver du en erfaren byggkonsult som leder ditt projekt? Kontakta oss för en helt förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

Eller läs mer om…