Rätt kompetens till rätt pris i ditt projekt

När vi leder upphandlingen hjälper vi dig att skaffa fram bästa möjliga anbud till lägsta möjliga pris för de olika entreprenaderna i ditt byggprojekt. Upphandlingsfasen är viktig för att hålla budget och upprätthålla kvaliteten i projektet.

Först hjälper vi dig att upprätta ett korrekt förfrågningsunderlag (FU) som genererar anbud av hög kvalitet.

Nästa steg är att ta in anbuden och göra en anbudsnollning, vilket innebär att vi hjälper dig att värdera de olika anbuden med avseende på exempelvis pris, kvalitet, kompetens, miljö, leveranssäkerhet och ekonomiskt stabilitet hos entreprenörerna.

Slutligen bistår vi dig med att skriva kontrakt med de entreprenörer som vi gemensamt väljer ut.