Vi hjälper dig att ta fram bra bygghandlingar

När du anlitar oss som projekteringsledare sköter vi kontakten med de olika konsulter som tar fram bygghandlingarna som beskriver fastighetens eller lokalens form och funktion. Vi tar också ansvar för kalkyler och tidplaner, hela tiden med projektets övergripande ekonomiska mål i sikte.

Målet med projekteringsfasen i ett byggprojekt är att ta fram bygghandlingar (ritningar och beskrivningar) som visar hur till exempel en fastighet ska byggas eller en lokal verksamhetsanpassas. Det är ytterst viktigt att projekteringen leds på ett kompetent sätt redan från start eftersom det sparar in mycket pengar och tid under projektets produktionsfas, samt även under resten av husets livscykel.

I projekteringsfasen hjälper vi dig också att välja den entreprenadform som är bäst för ditt byggprojekt. Läs mer om de olika entreprenadformerna under vår metodik.

Läs mer om hur vi kan bistå dig i byggprocessen: