Vi hjälper dig att undersöka och förbättra lönsamheten i ditt projekt

I en förstudie tar vi reda på vad man kan göra för att utveckla en fastighet eller ett nybygge. Vi funderar gemensamt ut vilken standard fastigheten bör ha och jämför kostnaderna för projektet med de hyresintäkter du räknar med att få in. På så sätt ser du enkelt vad du kommer att tjäna på projektet.

Vi tar ofta fram olika exempel för att du ska kunna se hur olika åtgärder påverkar din investering. Ska vi bygga ut ventilationen för att till exempel en kontorslokal ska kunna klara mer folk? Då kommer projektet att kosta mer men ger högre hyresintäkter när det är klart. Vårt mål är alltid att hitta rätt kvalitet i förhållande till hur efterfrågan och hyresnivåer ser ut.

I förstudien ingår även kalkyler och tidplaner för projektet. När den är klar ser du svart på vitt vilka möjligheter du har att utveckla din fastighet och hur det kommer att öka dina intäkter när projektet är genomfört.

Läs mer om hur vi kan bistå dig i byggprocessen:

Förstudie – Projektering UpphandlingByggledning