Vi kan hjälpa dig att hitta rätt entreprenadform till ditt byggprojekt

Vårt mål är att våra kunders projekt ska bli så lönsamma och framgångsrika som möjligt. Därför rekommenderar vi alltid den entreprenadform som passar bäst i varje enskilt fall. Vi arbetar i alla olika entreprenadformer men vi har specialiserat oss inom delad entreprenad (construction management) eftersom den formen ofta ger beställaren de största fördelarna.

Här kan du läsa mer om de olika entreprenadformerna.

Totalentreprenad

En totalentreprenad innebär att beställaren skriver kontrakt med ett enda byggföretag som sedan ansvarar för alla delar av byggprocessen. Beställaren lämnar ofta ifrån sig ett underlag som beskriver krav på funktionen men inte exakt hur det ska byggas. Entreprenören tar över beställarens handlingar och ansvarar sedan för vidare projektering, material och själva produktionen.

Generalentreprenad

I en generalentreprenad är det beställaren som ansvarar för projekteringen. När den är klar lämnar han över bygghandlingarna till en generalentreprenör som står för produktionen.

Delad entreprenad – Construction Management

I en delad entreprenad står beställaren för projekteringen, ofta genom att anlita en byggkonsult som leder projekteringsarbetet. Projektering och upphandling av de olika entreprenaderna sker separat från varandra och ofta successivt.

Här är tre främsta fördelarna med delad entreprenad (construction management):

  • Högre flexibilitet. Eftersom projektering och upphandling sker successivt kan man enkelt göra ändringar  under resans gång utan att försena projektet eller öka kostnaderna.
  • Tidsvinst. Eftersom projektering och upphandling sker successivt så kan vissa entreprenader dra igång innan resten av projektet är färdigprojekterat. Det innebär att den totala byggtiden blir kortare.
  • Lägre kostnader. I delad entreprenad slipper beställaren entreprenörernas påslag eftersom han, genom sin byggkonsult, handlar upp alla entreprenörer själv. Istället tillkommer byggkonsultens timkostnad.
Behöver du hjälp att välja entreprenadform i ditt projekt?

Vi har mångårig erfarenhet av att driva byggprojekt i alla olika entreprenadformer. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja den form som passar bäst för ditt projekt.

Eller läs mer om…